•    miškų ūkio pramonės paruošta mediena;
•    Specialiai auginami energiniai augalai, iš jų gaminami pjuvenų briketai;
•    Biologiškai skaidžios atliekos – bet kokios atliekos, kurios gali būti suskaidytos aerobiniu ar anaerobiniu būdu, pvz., sodo atliekos, popierius ar kartonas;
•    Komunalinės atliekos;
•    Gamybinės (cukraus gamybos, grūdų, mėsos, žuvies, pieno perdirbimo, viešojo maitinimo ir kt.) atliekos;
•    Žemės ūkio (gyvulininkystės ir augalininkystės) atliekos;
•    Nuotekų valymo dumblas;
•    Sodų, parkų ir želdynų priežiūros atliekos;
Energijos rinkoje kietajam biokurui priskiriamos šios kuro rūšys: malkos, skiedros, medžio anglis, granulės, briketai ir kietosios organinės atliekos.