Atsinaujinantys energijos šaltiniai arba atsinaujinantieji energijos ištekliai yra energijos ištekliai gamtoje, kurių atsiradimą ir atsinaujinimą nulemia gamtos vyksmai: Saulės šviesa, vėjas, upių tekėjimas, jūrų bangavimas, potvyniai ir atoslūgiai, biomasės augimas, geoterminė energija. Beveik visų atsinaujinančiųjų išteklių pradinis šaltinis yra Saulės energija. Sparčiai daugėjant Žemės gyventojų ir brangstant iškastiniams energetiniams ištekliams, Lietuvoje, kaip ir visame pasaulyje didėja susidomėjimas atsinaujinančia energija, kurios kilmė - tiesioginis arba ne saulės energijos poveikis. Pasauliniu mastu atsinaujinantieji energijos ištekliai sudaro apie 16 % visos sunaudojamos energijos kiekio. Didžioji dalis yra kaip kuras naudojama biomasė (pavyzdžiui, mediena), tačiau sparčiai auga ir saulės energijos, vėjo energijos, bangų energijos ir kitų rūšių atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas. Elektros gamyboje atsinaujinantieji energijos ištekliai sudaro 19 %, tarp kurių 16 % išgaunama iš hidorelektrinių, o 3 % − iš kitų šaltinių.

Didėjanti įvairių teršalų koncentracija atmosferoje dėl žmogaus ūkinės veiklos sukelia žemėje „šiltnamio” efektą. Dėl jo įtakos didėja vidutinė atmosferos temperatūra ir keičiasi jos pasiskirstymas žemėje. Siekiant stabdyti klimato kaitos procesus būtina daugiau naudoti atsinaujinančių energijos išteklių, kurių kiekis gamtoje laikui bėgant dėl natūraliai gamtoje vykstančių procesų ir žmonių veiklos nuolat atsinaujina. Be to, platesnis šių išteklių naudojimas Lietuvoje leidžia sumažinti šalies priklausomybę nuo energijos importo iš kaimyninių šalių ir padidinti šalies energetinį saugumą.

Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas sparčiai auga Šiaurės ir Pietų Amerikoje, Europoje, Azijoje. Greitai plečiasi ne tik biokuro, bet ir kitų atsinaujinančių išteklių vartojimas, bet ir vėjo bei saulės energijos sektoriai. Pagal instaliuotą galią didžiausi atsinaujinančios energetikos naudotojai yra Kinija, JAV, Vokietija. Spartus augimas pastebimas Pietų Korėjoje, Australijoje, Prancūzijoje ir kitose šalyse.

Viena iš pagrindinių atsinaujinančių energijos išteklių rūšių yra ir biokuras.